[Oyogi (Kanashiro no Hako)] Amari mo no Doushi no, [Chinese]

Amari mo no Doushi no

[およぎ (かなしろの箱)] 余りもの同士の、 [中国翻訳]