[Poriuretan] Geijutsu no Aki, Roshutsu no Aki

Geijutsu no Aki Roshutsu no Aki

[ぽりうれたん] 芸術の秋、露出の秋