[Muhandou chou karyok (Iho)] Okimura-san wa Tsugou yoku Tsukawa retai

Okimura-san wa Tsugou yoku Tsukawa retai

[無反動超火力 (五百)] 沖村さんは都合良く使われたい