RE Shimakaze o Shiki shite hoshii de arimasu!

RE Shimakaze o Shiki shite hoshii de arimasu!

(サンクリ2019 Autumn) [茜色くれよん (茜)] RE:島風を指揮して欲しいであります! (アズールレーン)