[Vermilion] Seitsuu no Gi

Seitsuu no Gi

[ばみりおん] 精通の儀