[Juuryoku Shiki Youheki (Dam)] Shock Shoku BreGure 6 (Precure Series)

Shock Shoku BreGure 6

[重力式擁壁 (ダム)] Shock触ブリギュア6 (プリキュアシリーズ)