[Mr Kurz] Painful Retention (Kara no Kyoukai) [Chinese]

Painful Retention (Kara no Kyoukai)

痛覺殘留.傷逝 (空の境界)